Ośrodek - OVUM Rozrodczość i Andrologia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - ROiB

Ośrodek - OVUM Rozrodczość i Andrologia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Identyfikator
51
Data wpisu
2016-11-04
Numer REGON
432675083
Numer Księgi Rejestrowej
000000003730

Adres siedziby ośrodka

Województwo
LUBELSKIE
Powiat
Lublin
Gmina
Lublin
Miasto
Lublin
Kod pocztowy
20-081
Ulica
ul. Stanisława Staszica
Numer budynku
14
Numer lokalu

Adresy miejsc, gdzie wykonywana jest działalność objęta pozwoleniem

Specjalistyczne Centrum Medyczne OVUM

Nazwa
Specjalistyczne Centrum Medyczne OVUM
Regon
43267508300031
Województwo
LUBELSKIE
Powiat
LUBELSKIE
Gmina
Lublin
Miasto
Lublin
Kod pocztowy
20-081
Ulica
Staszica
Numer budynku
14
Numer lokalu
-

Zakres działalności ośrodka

  • Pobieranie komórek rozrodczych od dawców
  • Stosowanie komórek rozrodczych i zarodków
  • Numer ośrodka dla oznakowania komórki rozrodczej lub zarodka: 004411
Data wygaśnięcia pozwolenia na prowadzenie ośrodka medycznie wspomaganej prokreacji
2026-11-04