Bank - OVUM ROZRODCZOŚĆ I ANDROLOGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - ROiB

Bank - OVUM ROZRODCZOŚĆ I ANDROLOGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Identyfikator
52
Data wpisu
2016-11-04
Numer REGON
432675083

Adres siedziby ośrodka lub banku

Województwo
LUBELSKIE
Powiat
Lublin
Gmina
Lublin
Miasto
Lublin
Kod pocztowy
20-081
Ulica
ul. Stanisława Staszica
Numer budynku
14
Numer lokalu
-

Adres miejsca, gdzie wykonywana jest działalność objęta pozwoleniem

Województwo
LUBELSKIE
Powiat
Lublin
Gmina
Lublin
Miasto
Lublin
Kod pocztowy
20-081
Ulica
ul. Stanisława Staszica
Numer budynku
14
Numer lokalu
-

Zakres działalności banku

  • Gromadzenie komórek rozrodczych i zarodków
  • Przechowywanie komórek rozrodczych i zarodków
  • Dystrybucja komórek rozrodczych i zarodków
Data wygaśnięcia pozwolenia na prowadzenie banku komórek rozrodczych i zarodków
2026-11-04

  • AB OVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ