Ośrodek - Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku - ROiB

Ośrodek - Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku

Identyfikator
57
Data wpisu
2016-10-31
Numer REGON
000288610
Numer Księgi Rejestrowej
000000018587

Adres siedziby ośrodka

Województwo
PODLASKIE
Powiat
Białystok
Gmina
Białystok
Miasto
Białystok
Kod pocztowy
15-276
Ulica
ul. M. Curie-Skłodowskiej
Numer budynku
24A
Numer lokalu

Adresy miejsc, gdzie wykonywana jest działalność objęta pozwoleniem

Szpital Uniwersytecki

Nazwa
Szpital Uniwersytecki
Regon
00028861000038
Województwo
PODLASKIE
Powiat
PODLASKIE
Gmina
Białystok
Miasto
Białystok
Kod pocztowy
15-276
Ulica
ul. M. Curie-Skłodowskiej
Numer budynku
24A
Numer lokalu
-

Zakres działalności ośrodka

  • Pobieranie komórek rozrodczych od dawców
  • Stosowanie komórek rozrodczych i zarodków
  • Numer ośrodka dla oznakowania komórki rozrodczej lub zarodka: 004439
Data wygaśnięcia pozwolenia na prowadzenie ośrodka medycznie wspomaganej prokreacji
2026-10-31