Bank - "KLINIKA LECZENIA NIEPŁODNOŚCI, GINEKOLOGII I POŁOŻNICTWA - BOCIAN 2" - ROiB

Bank - "KLINIKA LECZENIA NIEPŁODNOŚCI, GINEKOLOGII I POŁOŻNICTWA - BOCIAN 2"

Identyfikator
67
Data wpisu
2016-10-07
Numer REGON
20006769900035

Adres siedziby ośrodka lub banku

Województwo
MAZOWIECKIE
Powiat
Warszawa
Gmina
Śródmieście
Miasto
Warszawa
Kod pocztowy
00-193
Ulica
ul. Stawki
Numer budynku
2A
Numer lokalu
1/01/07

Adres miejsca, gdzie wykonywana jest działalność objęta pozwoleniem

Województwo
MAZOWIECKIE
Powiat
Warszawa
Gmina
Śródmieście
Miasto
Warszawa
Kod pocztowy
00-193
Ulica
ul. Stawki
Numer budynku
2A
Numer lokalu
1/01/07

Zakres działalności banku

  • Gromadzenie komórek rozrodczych i zarodków
  • Przechowywanie komórek rozrodczych i zarodków
  • Dystrybucja komórek rozrodczych i zarodków

Bank posiada pozwolenie na wywóz komórek rozrodczych i zarodków na terytorium państwa innego niż UE oraz na przywóz z terytorium państwa innego niż UE
Data wygaśnięcia pozwolenia;
2026-10-07
Data wygaśnięcia pozwolenia na prowadzenie banku komórek rozrodczych i zarodków
2026-10-07

  • KRIOBANK Centrum Leczenia Niepłodności Ginekologia i PołożnictwoProf. dr hab. n. med. Waldemar Kuczyński